Gebruiksvoorwaarden,
Reglement & privacy

Lees de volgende regels zorgvuldig door voordat u onze marktplaatsen gebruikt. Uw gebruik van de website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die u wettelijk verplicht bent te aanvaarden door de website te gebruiken. Indien u niet bereid bent deze voorwaarden na te leven, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

1. Invoering

 • 1.1. Racemarket.net is een advertentiesite gewijd aan de racerij. Daarom mag u geen advertenties plaatsen voor "normale" auto's, motoren en uitrusting.
 • 1.2. Racemarket.net, "racemarket network", "racemarket", "wij", "ons", "onze" betekent een merk dat eigendom is van en beheerd wordt door New Tab, een in Slovenië (SI) geregistreerd bedrijf met registratienummer 8195340000 en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana.
 • 1.3. Het gebruik van de landennamen binnen de marktplaatstitels en de afgebeelde vlaggen vertegenwoordigt geen enkele band, goedkeuring of affiliatie met staats- of regeringsinstellingen, het wordt alleen gebruikt om het beoogde publiek van elke marktplaats gemakkelijker te kunnen interpreteren.

2. Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op het materiaal op de Website zijn eigendom van Racemarket.net of worden opgenomen met de toestemming van de eigenaar van de rechten.

3. Verboden gebruik

U stemt ermee in de website niet te gebruiken:
 • om niet-racende advertenties te plaatsen. Advertenties voor alledaagse gebruiksauto's, fietsen en apparatuur worden zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd. Als een gebruiker een verwijderde advertentie opnieuw op de site plaatst, ontvangt deze van beheerders een waarschuwing en heeft precies 24 uur om die advertentie te verwijderen voordat het account wordt beëindigd.
 • om een (elektronische of anderszins) database te maken die materiaal bevat dat is gedownload of anderszins is verkregen van de Website, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op de Website
 • om advertenties op de Website te verspreiden of de Website te gebruiken voor andere commerciële doeleinden (waaronder het gebruik van de Website om de verkoop van uw goederen / diensten te bevorderen of aan te moedigen)
 • om links op de Website te plaatsen waar die links gebruikers naar onwettig materiaal of materiaal brengen dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden
 • om enig materiaal dat is verkregen van de Website te verzenden of door te sturen naar een derde partij, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op de Website
 • op zodanige wijze dat de copyright- of handelsmerkkennisgeving (en) worden verwijderd van kopieën van materiaal dat is gemaakt in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden
 • om ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, "ongewenste e-mail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of enige andere vorm van verzoeken te verspreiden
 • om materiaal te verspreiden dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, beschadigen, vernietigen of beperken
 • om enig materiaal te verspreiden dat inbreuk maakt op de rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van een derde partij of onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig , opruiend, godslasterlijk, in strijd met het vertrouwen, in strijd met de privacy, die overlast of ongemak kan veroorzaken of het gebruik van de website door een persoon kan beperken of belemmeren of die gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd of aanleiding kan geven burgerlijke aansprakelijkheid in elk land in de wereld
 • om materiaal te verspreiden dat de privacy of veiligheid van iemand anders dan uzelf schaadt
 • om materiaal te verspreiden dat racemarket.net of een van haar merken of dochterondernemingen in betwisting brengt of op enige manier hun reputatie schaadt
 • om materiaal te verspreiden waar gebruik van het materiaal door Racemarket.net, of een derde partij met een licentie of toestemming van Racemarket.net, aanleiding geeft tot aanspraken van derden; of
 • om links te plaatsen die gebruikers meenemen naar materiaal dat in strijd is met een van de bovenstaande beperkingen.

3.1. Advertentieregels

 • Normale advertenties vervallen niet voordat de gebruiker het artikel heeft gemarkeerd als verkocht (wanneer het is verplaatst naar de categorie Verkocht).
 • De gebruiker mag de advertentie niet bewerken en de inhoud (titel, beschrijving, afbeeldingen en andere gegevens) vervangen door een nieuw item. Voorbeeld: als een gebruiker Subaru Impreza verkoopt, mag hij die advertentie niet bewerken (als Impreza al dan niet is verkocht) en Impreza vervangen door Mitsubishi-versnellingsbak, omdat deze als verkocht item wordt beschouwd en wordt verwijderd.
 • Vertalingen: aangezien ons team zijn best doet om nauwkeurige vertalingen in alle talen te leveren, kan dit leiden tot bepaalde fouten bij de vertaling, waarvoor wij onze excuses aanbieden. Wanneer u een nieuwe advertentie plaatst, vermijd dan het gebruik van afkortingen (verschillen enz.) En slangwoorden, want dit kan leiden tot verkeerde vertalingen. We hebben vertalers, niet je lokale monteurs. Sommige vertalingen kunnen computergegenereerd zijn. Racemarket is niet aansprakelijk voor eventuele vertaalfouten die kunnen leiden tot misverstanden en geschillen tijdens het verkoopproces tussen verkoper en koper. Verkoper is verantwoordelijk voor het bevestigen van de juistheid van de advertentie (aanbieding), terwijl koper kennis dient te nemen van alle details over de aangeboden goederen die in de verkoop zijn inbegrepen.
 • Zodra een advertentie is betaald en gepost, komt u niet in aanmerking voor een teruggave (zelfs als de advertentie door ons is verwijderd vanwege het niet naleven van deze voorwaarden).
 • Krediten kunnen niet worden ingewisseld voor geld of worden gerestitueerd (resterend bedrag op uw account).
 • Alle vragen worden handmatig gemodereerd voordat ze naar de verkoper (eigenaar van het geadverteerde item) worden gestuurd om oplichting / spamberichten te voorkomen. Door een aanvraag in te dienen via het contactformulier in elke advertentie, gaat de gebruiker / bezoeker ermee akkoord dat de gegevens aan de verkoper worden verstrekt en dat de gegevens door racemarket alleen voor deze aanvraag worden gebruikt en niet met een andere derde partij worden gedeeld. dan de verkoper.

4. Door gebruikers gegenereerde inhoud


De pagina's van de website waar u inhoud kunt plaatsen, worden verstrekt voor uw privé, niet-commerciële uitwisseling van wettige, relevante, eerlijke en geschikte informatie, meningen en opmerkingen. Gebruik van de website dat niet strookt met de vermelde doeleinden is ten strengste verboden. Door inhoud naar de Website te verzenden, doet u het volgende:
 • 4.1.1.verleent u Racemarket.net de wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie om zulke inhoud en al het materiaal dat erin vervat zit voor elk doel te gebruiken, inclusief, zonder beperking, om zulke inhoud te gebruiken, wijzigen, verdelen, bewerken, kopiëren, reproduceren, vertalen, onthullen, posten en/of verwijderen van de Website. In het geval van accounts, geregistreerd als "bedrijf", geeft u toestemming om uw merknaam en grafische voorstellingen (logo's - al dan niet auteursrechtelijk beschermd) te gebruiken in bepaalde delen van de Website, die publiekelijk getoond moeten worden aan andere bezoekers. Als u deze toestemming niet wenst te geven, laat het ons dan onmiddellijk na de registratie weten, of op een later tijdstip, en wij zullen het onmiddellijk verwijderen.
 • 4.1.2. warrantaan Racemarket.net dat al deze inhoud voldoet aan de bepalingen van Clausule 3; en
 • 4.1.3. erkennen dat Racemarket.net u mogelijk kan verplichten om de bovenstaande rechten en garanties te bevestigen en ermee akkoord te gaan dit te doen binnen 7 dagen na een verzoek van Racemarket.net.
 • 4.2. Racemarket.net behoudt zich het recht (maar niet de plicht) naar eigen goeddunken om inhoud die op de Website wordt gepost of beschikbaar op de Website te weigeren, te herzien, te verplaatsen of te verwijderen zonder daarvoor redenen te moeten geven. Racemarket.net beoordeelt echter niet het materiaal dat u of iemand anders op de Website plaatst en daarom kunt u er niet van uitgaan dat Racemarket.net hiervan op de hoogte is, tenzij we specifiek op de hoogte zijn gesteld van de aard van een item. Als u bezwaar maakt tegen de publicatie van materiaal dat op de Website wordt geplaatst, neemt u dan contact op met Racemarket.net via de contactgegevens op de »contact us« -pagina van de Website en wij zullen alle acties ondernemen die wij gepast achten..
 • 4.3. Racemarket.net aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verklaringen, materiaal of andere inzendingen die door u of een derde partij worden geplaatst, of voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw schending van deze Algemene voorwaarden.
 • 4.4. mag advertenties plaatsen voor afzonderlijke artikelen die alleen te koop zijn, niet om zijn diensten of veel producten tegelijk te promoten. Om uw diensten te promoten, bieden wij bannerreclame.

5. Links van andere websites


U mag een link naar de website maken, maar uitsluitend op basis van het feit dat u de pagina's van de website niet repliceert en aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • 5.1.1. u maakt geen kader of een andere browser- of randomgeving rond de Website aan;
 • 5.1.2. u impliceert op geen enkele manier enige goedkeuring door Racemarket.net anders dan met zijn schriftelijke toestemming of een verkeerde voorstelling van uw relatie met Racemarket.net;
 • 5.1.3. u gebruikt geen logo's of handelsmerken die worden weergegeven op de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Racemarket.net;
 • 5.1.4. u linkt niet vanaf een website die niet uw eigendom is; en
 • 5.1.5. uw website bevat geen inhoud die onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of die niet voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

6. Handelsmerken


Racemarket.net handelsmerken (al dan niet geregistreerd) en afbeeldingen, logo's, ontwerpen, paginakopteksten en knopiconen zijn de intellectuele eigendomsrechten van Racemarket.net en noch zij noch enige verwarrend vergelijkbare versies kunnen door u worden gebruikt, inclusief (maar niet beperkt tot) naar) als onderdeel van alle handelsmerken en / of domeinnamen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Racemarket.net anders dan met het doel om rechtmatig en te goeder trouw (alleen) naar Racemarket.net en de bijbehorende merken te verwijzen.

7. Registratie

 • 7.1. Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, kan Racemarket.net u vragen om u te registreren en bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Voor een dergelijke registratie gelden specifieke registratievoorwaarden. Waar u zich registreert, gaat u ook akkoord met:
 • 7.1.1.juiste, correcte, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken op basis van het relevante registratieformulier (deze informatie is de "Registratiegegevens"); en
 • 7.1.2. onderhouden en snel bijwerken van de registratiegegevens om deze volledig up-to-date te houden.
 • 7.2. waar u zich registreert op de website, krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen. Deze accountgegevens mogen alleen door u worden gebruikt; het delen van uw gebruikersnaam en wachtwoord met een andere persoon of deze beschikbaar stellen aan meerdere gebruikers in een netwerk is ten strengste verboden. Dienovereenkomstig stem je in met:
 • 7.2.1. de beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord te handhaven en volledig verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik van de Website dat is gemaakt met uw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • 7.2.2. onmiddellijk Racemarket.net op de hoogte stellen als u kennis neemt van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging door een passend geformuleerd e-mailbericht te sturen naar de getoonde contactgegevens op de »contact us« -pagina van de website; en
 • 7.2.3. zorg ervoor dat u uw websiteaccount afsluit aan het einde van elke sessie.
 • 7.2.4. racemarket.net zal nooit om uw wachtwoord vragen, als u een e-mail ontvangt of een ander voor uw wachtwoord, DOE HET NIET terug, het is waarschijnlijk een oplichterij, die wij kan niet controleren. Racemarket.net kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze vereisten.

8. Ontkenning

 • 8.1. Hoewel Racemarket.net ernaar streeft om ervoor te zorgen dat de website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, vanwege de inherente aard van het internet, kunnen fouten, onderbrekingen en vertragingen in de service op elk moment optreden. Dienovereenkomstig wordt de Website geleverd op een "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" basis zonder enige garanties van welke aard dan ook en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een onderbreking in de beschikbaarheid. Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of voor een andere redelijke reden.
 • 8.2. U erkent dat hoewel Racemarket.net ernaar streeft om ervoor te zorgen dat informatie op de Website en aanverwant materiaal dat door Racemarket.net aan u wordt verstrekt, hetzij per e-mail of anderszins ("de Racemarket.net Materialen") juist en volledig is, het alleen wordt verstrekt voor algemene informatie, is niet bedoeld om aan uw specifieke vereisten te voldoen en vormt geen enkele vorm van advies of aanbeveling door Racemarket.net. U erkent dat de informatie op de Website niet noodzakelijkerwijs de mening en mening van Racemarket.net of een van haar merken weerspiegelt en dat er op u op het Racemarket.net-materiaal geen vertrouwen bestaat bij het maken (of nalaten) van een specifieke investering of andere zakelijke of persoonlijke beslissingen en erkennen dat professioneel advies moet worden ingewonnen voordat een dergelijke beslissing wordt genomen.
 • 8.3. U erkent dat een deel van de inhoud door derden kan worden geleverd en dat de juistheid en volledigheid ervan niet door Racemarket.net is gecontroleerd. Racemarket.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden of omissies in de informatie die op de Website of in Racemarket.net Materials wordt verstrekt. Alle impliciete garanties zijn uitgesloten van deze Algemene voorwaarden, voor zover ze kunnen worden uitgesloten als een juridische kwestie.
 • 8.4. Racemarket.net zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat de Website en de materialen van Racemarket.net geen virussen of andere kwaadaardige codes bevatten of verspreiden. Het is echter aan te bevelen dat u al het betreffende materiaal op virussen controleert en regelmatig controleert op de aanwezigheid van virussen en andere kwaadaardige code. Racemarket.net sluit in de ruimste zin toegestaan door toepasselijke wetgeving alle aansprakelijkheid uit in verband met enige schade of verlies veroorzaakt door computervirussen of andere kwaadaardige code afkomstig van of gecontracteerd van de Website of de Racemarket.net-materialen.
 • 8.5. Racemarket.net is niet aansprakelijk voor enige schade en verliezen (inclusief, zonder beperking, schade voor winstderving, schadeloosstelling, vertrouwelijkheid en datalekken) die voortkomen uit contract, onrechtmatige daad of anderszins van uw gebruik of onvermogen om de website of enige inhoud te gebruiken of van enige actie die ondernomen wordt (of niet ondernomen wordt) als resultaat van het gebruik van de website of enige inhoud ervan, inclusief met betrekking tot inbreuk op rechten van derde partijen die voortkomen uit uw gebruik van de inhoud, fraude, overlijden en enige andere verliezen die niet uitgesloten of beperkt kunnen worden door de toepasselijke wetgeving. Alle transacties en alle overeenkomsten tussen kopers en verkopers worden volledig op eigen risico gemaakt, racemarket.net is zich hier niet van bewust, heeft hier geen controle over en zal niet aansprakelijk zijn voor fraude, fraudeclaims en enig ander soortgelijk ongemak dat tussen twee partijen kan ontstaan als gevolg van het gebruik van de Website of enige inhoud ervan.
 • 8.6. Koppelingen op de website naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website. Racemarket.net heeft deze websites van derden niet beoordeeld en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Racemarket.net kan zich daarom niet vinden in, of verklaringen afleggen over hen, of enig materiaal dat op hen wordt aangetroffen, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die aan de Website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico. Let op: Racemarket.net geeft geen garantie dat links naar sites van derden op de Site als zodanig moeten worden gemarkeerd.
 • 8.7. De website kan links naar websites van derden bevatten waar u artikelen kunt kopen. U erkent dat wanneer u een aankoop doet bij een externe website u op eigen risico een contract afsluit met die derde partij en Racemarket.net is niet aansprakelijk voor dat contract. Houd er rekening mee dat derden dergelijke winkelsites kunnen gebruiken met verwijzing naar de naam van de website, maar dat betekent niet dat Racemarket.net verantwoordelijk is voor hun gedrag of voor contracten die u met hen aangaat.
 • 8.8. De Website kan van tijd tot tijd advertenties en sponsoring bevatten. Racemarket.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal dat wordt verstrekt door dergelijke adverteerders en sponsors of hun naleving van vrijwillige of wettelijke codes of bepalingen. Racemarket.net kan met name niet garanderen dat het geen advertenties of sponsoring van uw concurrenten zal accepteren.
 • 8.9. Commissie verkoop - alle artikelen die in een "commissie verkoop" service worden aangeboden en die onder rekeningnamen staan die "racemarket" bevatten ("Racemarket Sales b.v.) adverteren artikelen, eigendom van klanten, die niet zijn geïnspecteerd door Racemarket, die niet op de hoogte is van de verblijfplaats en de staat ervan afgezien van de informatie die is ontvangen van de eigenaar zelf. Racemarket is niet aansprakelijk voor enige schade en verlies en geeft geen garanties (artikel 8.5 van toepassing). De eigenaar is verantwoordelijk voor het bevestigen van de juistheid van de advertentie en de communicatie, terwijl de koper kennis dient te nemen van alle details over de aangeboden goederen die in de verkoop zijn inbegrepen, alvorens enige betaling te doen. Eventuele geschillen zullen worden opgelost tussen de koper en de verkoper, zonder tussenkomst van racemarket.

9. Opschorting van toegang tot de website en gebruikersvergoedingen

 • 9.1. Als Racemarket.net om welke reden dan ook meent dat u zich niet aan deze voorwaarden hebt gehouden, kan het naar eigen goeddunken uw toegang tot de hele of een deel van de website onmiddellijk opschorten of annuleren zonder u van tevoren op de hoogte te stellen.
 • 9.2. Onverminderd het bepaalde in Clausule 10, gaat u ermee akkoord Racemarket.net te vergoeden voor alle claims, verliezen, uitgaven en / of aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en / of de Racemarket.net-materialen (of door een derde partij die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt), waaronder met name (maar niet beperkt tot) verklaringen, bijdragen of andere inhoud die op de Website wordt geplaatst.
 • 9.3. Als uw advertentie / advertenties / account is opgeschort, komt u niet in aanmerking voor restitutie voor reeds betaalde services en het resterende saldo in uw account.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van Racemarket.net

 • 10.1. Racemarket.net is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade veroorzaakt door Racemarket.net of haar werknemers (meer in regel 8.5).

11. Doe een bod

 • 11.1. "Een bod doen" is de functionaliteit die door gebruikers - potentiële kopers - kan worden gebruikt om hun bod in te dienen om een ​​item op de marktplaats te kopen.
 • 11.2. Uw gebruik van de functionaliteit is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden beschreven in clausule 11, die u wettelijk verplicht bent te accepteren samen met andere clausules die van invloed zijn op het algemene gebruik van de website.
 • 11.3. De verkoper kan ervoor kiezen om de functionaliteit in te schakelen door de optie 'een bod doen inschakelen' te selecteren tijdens het indienen van de advertentie of later bij het bewerken. Door de functionaliteit in te schakelen, stemt de verkoper ermee in om te voldoen aan de voorschriften zoals vermeld in artikel 11.2. Eenmaal ingeschakeld, krijgt de geselecteerde aanbieding een knop 'een bod doen', die gebruikers (potentiële kopers) kunnen gebruiken om hun aanbiedingen in te dienen om de vermelde goederen te verwerven. Kopers stemmen ermee in zich aan de voorschriften te houden door een bod uit te brengen. De verkoper kan alle ontvangen aanbiedingen in zijn gebruikersaccount bekijken op het tabblad "Aanbieding" en kan ervoor kiezen om degenen die niet geschikt worden geacht te "afwijzen" of degene die dat wel is te "accepteren".
  Na acceptatie wordt de koper die het geaccepteerde bod heeft ingediend per e-mail op de hoogte gebracht en heeft hij tot 48 uur de tijd om de ernst ervan te bewijzen door het voorgestelde bedrag op een beveiligde geblokkeerde rekening te storten. Indien de koper dit niet doet, mag de verkoper een ander bod accepteren (indien geschikt), maar moet de eerste koper duidelijk informeren dat zijn bod niet meer geldig is. Als u dit niet doet, kan de koper de aanbetaling later doen, die volgens de voorwaarden van de escrow-provider kan worden terugbetaald, maar er worden escrow-kosten in rekening gebracht die niet-restitueerbaar zijn en daarom schade ondervinden waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
  Als de koper zijn bod niet tijdig nakomt en hiervoor geen reden opgeeft, is het de koper niet langer toegestaan ​​om aanbiedingen te doen op eventuele aanbiedingen die zichtbaar zijn op racemarket-netwerk.
  Zodra de koper de betaling heeft gedaan en het escrow-proces heeft gestart, is het aan de verkoper en de koper om verdere details, het verkoopcontract, het ophalen of de levering te bespreken, die niet bekend zijn bij racemarket.
 • 11.4. Door de functionaliteit te gebruiken, stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten, uitgaven en schade die u mogelijk oploopt en dat u, indien van toepassing, voldoet aan de lokale wetgeving.
 • 11.5. De verkoper is verantwoordelijk voor het bevestigen van de juistheid van de advertentie (lijst), terwijl de koper kennis moet nemen van alle details over de aangeboden goederen die bij de verkoop zijn inbegrepen. Racemarket is niet betrokken bij of is niet betrokken bij het contract tussen verkoper en koper, is niet op de hoogte van de staat van de goederen en voert geen inspectie uit van de auto's en onderdelen die door gebruikers worden aangeboden. Racemarket kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig geschil, verlies of schade als gevolg van een onjuiste beschrijving door de verkoper of zijn (verkeerde) vertalingen op andere marktplaatsen.
 • 11.6. Escrow: om beide partijen ("verkoper" en "koper") te beschermen, worden alle betalingen voor geaccepteerde aanbiedingen verwerkt via trustshare-escrow en zijn onderworpen aan hun algemene voorwaarden. Door het aanbod te verzenden of te accepteren, komen beide partijen overeen dat escrow wordt gebruikt om de betaling te voltooien. Er zijn geen escrow-kosten voor de verkoper, terwijl de koper de vergoeding ter hoogte van 4% van het overeengekomen verkoopbedrag bij de eerste aanbetaling moet betalen. Kosten worden niet gerestitueerd. Als u in verschillende valuta's betaalt, kunnen er enkele wijzigingen in het bedrag zijn als gevolg van een wisselkoers, die wordt geleverd door de escrow-service en onderhevig is aan hun Algemene voorwaarden. In het geval dat geen gebruik wordt gemaakt van escrow, komt racemarket in aanmerking voor een commissie van 5% van het overeengekomen bedrag, dat door de verkoper moet worden betaald. Het Racemarket.net-netwerk is niet verantwoordelijk en wordt ook niet rechtstreeks betrokken bij transacties die worden verwerkt via trustshare als gevolg van een overeenkomst via ons netwerk. Het afrekenproces kan racemarket-branding bevatten, inclusief logo met het oog op legitimiteit en racemarket-merknaam in het afrekenveld "naar" om de identiteit van de verkoper te beschermen, maar racemarket-netwerk is nooit de ontvanger van de aanbetaling, trustshare wel.
 • 11.7. Elk geschil zal worden opgelost tussen de koper en de verkoper, zonder tussenkomst van de racemarkt.
 • 11.8. Persoonlijke gegevens die in het aanbiedingsformulier worden ingediend, worden alleen gebruikt voor de doeleinden van de aanbieding, beoordeeld door het racemarket-team en verzonden naar de verkoper en zullen niet worden gedeeld met derden.

Afwijking van deze gebruiksvoorwaarden

Racemarket.net behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke variaties worden van kracht onmiddellijk na het plaatsen van de verschillende Algemene Voorwaarden op de Website. Door de website te blijven gebruiken, wordt u geacht dergelijke variaties te accepteren. U dient daarom van tijd tot tijd de Website te controleren om de dan geldende Algemene Voorwaarden te bekijken. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2022.


Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de manier waarop racemarket.net informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die is verzameld van gebruikers (elk een "Gebruiker") van de website http://nl.racemarket.net ("Site"). Dit privacybeleid is van toepassing op de site en alle producten en diensten die worden aangeboden door racemarket.net.

Persoonlijke identificatie-informatie
We kunnen op verschillende manieren persoonlijke identificatie-informatie van Gebruikers verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer Gebruikers onze site bezoeken, zich registreren op de site en in verband met andere activiteiten, services, functies of bronnen die we beschikbaar stellen op onze Site. . Gebruikers kunnen worden gevraagd naar, in voorkomend geval, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Gebruikers kunnen onze site echter anoniem bezoeken. Wij zullen persoonlijke identificatie-informatie van Gebruikers alleen verzamelen als zij vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat dit hen kan beletten deel te nemen aan bepaalde Site-gerelateerde activiteiten. We kunnen basisinformatie, zoals de voor- en achternaam van de gebruiker, gebruiken als referentie voor huidige gebruikers om onze services te promoten.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie
We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over Gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze Site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, het type computer en technische informatie over Gebruikers-middelen van verbinding met onze Site bevatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie.

Webbrowser cookies
Onze Site kan "cookies" gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren en statistieken te volgen. De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms om informatie over hen bij te houden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun webbrowser in te stellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als ze dit doen, merk dan op dat sommige delen van de Site mogelijk niet correct werken.

VERPLICHT
NAAM ISSUER DOEL BESTRIJDING
osclass racemarket.net Sessie-cookie, nodig voor basisweergave. Sessie
 
DERDE PARTIJ
NAAM ISSUER DOEL BESTRIJDING
kookieconsent_status racemarket.net Gebruikt om beslissing over cookie-toestemming te onthouden 1 jaar
1P_jar, Toestemming, NID Google Google gebruikt cookies om de advertenties in Google-eigenschappen, zoals Google Zoeken, te personaliseren
IDE Doubleclick Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken van of het klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar
test cookie Doubleclick Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Sessie
*Houd er rekening mee dat analytische cookies niet zijn toegestaan op de.racemarket.net, vanwege de nationale wetgeving.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken
racemarket.net kan persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:
- Om de klantenservice te verbeteren
Informatie die u verstrekt, helpt ons om efficiënter in te spelen op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften.
- Om onze site te verbeteren
We kunnen de door u verstrekte feedback gebruiken om onze producten en services te verbeteren.
- Voor het verzenden van periodieke e-mails
We kunnen het e-mailadres gebruiken om te verzenden om te reageren op hun vragen, vragen en / of andere verzoeken.


Hoe wij uw informatie beschermen
Wij nemen passende procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze Site zijn opgeslagen.

Uw persoonlijke informatie delen
Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers aan anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die geen verband houdt met persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde leden en adverteerders voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Voorziening van de online diensten en webhosting
. Om onze onlinediensten veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders, vanaf wier servers (of door hen beheerde servers) toegang kan worden verkregen tot het online-aanbod. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede van beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.
De gegevens die worden verwerkt in het kader van de levering van het hostingaanbod kunnen alle informatie omvatten die betrekking heeft op de gebruikers van ons onlineaanbod en die wordt gegenereerd in het kader van het gebruik en de communicatie. Hiertoe behoort regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online-aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle gegevens die binnen ons online-aanbod of vanaf websites worden ingevoerd.
E-mailverzending en hosting: De door ons gebruikte webhostingdiensten omvatten ook de verzending, ontvangst en opslag van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders alsmede verdere informatie over de e-mailverzending (bijv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails verwerkt. De voornoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt om SPAM op te sporen. Wij wijzen erop dat e-mails op het internet in de regel niet versleuteld worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg versleuteld, maar (tenzij een zogenaamde end-to-end-versleutelingsmethode wordt gebruikt) niet op de servers vanwaar ze worden verzonden en ontvangen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server.
.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De server logbestanden kunnen het adres en de naam bevatten van de webpagina's en bestanden waartoe toegang is verkregen, datum en tijd van toegang, hoeveelheden overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina) en, in de regel, IP-adressen en de aanvragende provider.
De server logbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van servers te voorkomen (vooral in het geval van misbruikaanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de bezetting van de servers en hun stabiliteit te garanderen.


Gebruikte diensten en dienstverleners:
Matomo: onze analysegegevens zijn gebaseerd op Matomo, het toonaangevende open-source analyseplatform dat relevante en betrouwbare inzichten verschaft in het gedrag van gebruikers. De door Matomo verzamelde gegevens en informatie zijn 100% eigendom van en worden gecontroleerd door racemarket. Dit garandeert de naleving van strenge privacyregels en wetten. Matomo wordt gebruikt door meer dan 1.000.000 websites wereldwijd, waaronder grote bedrijven, KMO's, overheden & non-profit organisaties en is GDPR, CNIL, HIPAA, CCPA, LGPD, PECR en ADPA compliant. Alle ontvangen gegevens zijn geanonimiseerd, opgeslagen op onze servers in Slovenië, EU en alleen toegankelijk voor de functionaris voor gegevensbescherming van racemarket. Wij garanderen volledige naleving van de GDPR, aangezien de gegevens veilig worden bewaard en niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan analyse. Meer informatie op matomo.org.
Instagram: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; website: https://www.instagram.com; privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Facebook: sociaal netwerk; dienstverlener: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacyschild (waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Opt-out: Instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Aanvullende privacyverklaringen: Overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens op Facebookpagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Privacyverklaringen voor Facebookpagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

. YouTube: sociaal netwerk; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborging van het niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts: Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google, waarbij de gebruikersgegevens uitsluitend worden gebruikt voor de weergave van de lettertypen in de browser van de gebruiker. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme presentatie, evenals het rekening houden met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://fonts.google.com/; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborging van het niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active.

Google Maps: Wij integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de aanbieder Google. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://maps.google.de; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborging van het niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active; Opt-out: Opt-out plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van reclame: https://adssettings.google.com/authenticated.

. ReCaptcha: Wij integreren de functie "ReCaptcha" voor de detectie van bots, bijv. bij het invoeren van gegevens in onlineformulieren. De gedragsgegevens van gebruikers (bijv. muisbewegingen of zoekopdrachten) worden geëvalueerd om mensen van bots te onderscheiden. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.google.com/recaptcha/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (waarborging van het niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active; Opt-out: Opt-out plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Rechten van de betrokkenen
. Als betrokkene heeft u op grond van de GDPR verschillende rechten, die met name voortvloeien uit Art. 15 tot en met 18 en 21 GDPR:
- Recht van bezwaar: u hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
. - Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken.
- Recht op informatie: u hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te ontvangen, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
- Recht op correctie: u hebt het recht, in overeenstemming met de wet, te verzoeken om aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of om correctie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.
- Recht op wissen en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke voorschriften hebt u het recht om te eisen dat gegevens die op u betrekking hebben onverwijld worden gewist, of anders, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om gegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om te eisen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij.
-Klacht bij toezichthoudende autoriteit: U hebt ook het recht om, in overeenstemming met de wet, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

Google Adsense
Sommige van de advertenties worden mogelijk door Google weergegeven. Het gebruik van de DART-cookie door Google maakt het mogelijk om advertenties aan Gebruikers te tonen op basis van hun bezoek aan onze Site en andere sites op internet. DART gebruikt "niet persoonlijk identificeerbare informatie" en houdt GEEN persoonlijke informatie over u bij, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres, enz. U kunt ervoor kiezen om de DART-cookie niet te gebruiken door naar de Google-advertentie- en inhoudsnetwerkprivacy te gaan beleid op http://www.google.com/privacy_ads.html

Affiliate banners
Sommige advertentiebanners kunnen afkomstig zijn van gelieerde partners. Wanneer u hierop klikt, wordt u mogelijk doorverwezen naar hun site en kunnen ze een cookie in uw browser installeren, die na één maand vervalt. Racemarket.net is niet bekend met de inhoud van de site van de aangesloten partner en is niet verantwoordelijk voor enige actie die u onderneemt nadat u daar bent overgebracht.

Wijzigingen in dit privacybeleid en andere regels
racemarket.net heeft de discretie om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We moedigen Gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we helpen de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te herzien en u bewust te worden van wijzigingen.

Uw acceptatie van deze voorwaarden
Door deze Site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik dan onze Site niet. Uw voortgezet gebruik van de Site na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid wordt geacht uw aanvaarding van die wijzigingen te zijn.

Geschillenbeslechting De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Onderaan dit document vindt u ons e-mailadres.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Wij zijn niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.
Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Indien dergelijke inbreuken bij ons bekend worden, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

aansprakelijkheid voor links Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het tijdstip van het linken niet herkenbaar.
Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet zinvol. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht De inhoud en werken die door de beheerders van deze site op deze pagina's zijn gemaakt, vallen onder het nationale auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de werkingssfeer van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Contact met ons opnemen

Functionaris gegevensbescherming
Jure Krapenc
Ukmarjeva 4
1000 Ljubljana, Slovenië
e-mail: jure@racemarket.net

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze site, neem dan contact met ons op via:
racemarket.net
info@racemarket.net

Vanwege de vertaling van dit document kunnen er fouten in de vertaling zijn gemaakt waarvoor we ons verontschuldigen. Voor officiële regels, lees ze in het Engels op racemarket.net
Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2022